top of page

בנייה ובתים בטל מנשה

טל מנשה 1.jpg

פרוייקט בנייה 'הרי זהב'

בקרוב...​

בתים להשכרה או לרכישה יד 2

למאגר טלפונים של הדירות להשכרה ולרכישה בישוב

יש לפנות לוועדת קליטה.

שימו לב: יש לעבור תהליך קליטה גם כאשר מכשירים יח"ד פרטית או רוכשים דירה מיד שניה.

bottom of page