home‏ > ‏

צור קשר

ועדת קליטה
עוזרים ומלווים לאורך תהליך הקליטה!

ליצירת קשר להגעה ושבת הכרות: דודי קלימן: 050-748-5028

איש השיווק של אמנה - שלמה חזות 052-6071473
hazut12@gmail.com

בעלי תפקידים

Google Spreadsheet


מערכת מיסרונים יישובית
תושבים יקרים
בהתאם להנחיית המזכירות, החל מהיום לישוב יש מערכת מסרונים (s.m.s.) משלו,
שניתן להפעילה תמורה תשלום, דרך אורנה.
להלן פירוט המחירים למיסרון (צריך להכפיל במספר הממוענים):
ועדות: 20 אג'
פרטי: 25 אג'.

חנה נשיא- מזכלי"ת

 


לתושבים בלבד!

אתר היישוב

להצטרפות למייל היישובי ולהנהלת האתר - הערות והצעות ותרומת חומרים תתקבל ברצון!:
talmenasheavi@gmail.com

תמונות נא לשלוח לדוא"ל זה:
Picasa

פורום היישוב:
http://groups.google.com/group/Tal-Menashe

למשלוח הודעות לתושבים ופתתיחת דיון בפורום:
Tal-Menashe@googlegroups.comתת-דפים (1): דף קשר
Comments