home‏ > ‏

פעילות הקיץ תשע"א

היה לנו אירוע פתיחת קיץ מדהים בבוסתן!!!!

הילדים מתופפיםהצגה


Bustan 2011 Darbukaמתחילים להתארגן לקיץ!
בדפ זה יפורסמו עדכונים בנושאי פעילות הקיץ.
ולפרסומות:

הקייטנהבימים הקרובים תחל ההרשמה לקייטנה.
שימו לב לפרסומים. המידע יתפרסם באימייל הישובי.
עידית
Comments