משיב הרוח- מבצע המזגנים הגדול

 
מבצע "משיב הרוח" מתלהט!
במבצע "משיב הרוח" נאספו עד כה:
32,330
  ש"ח
 (85% מהכסף
65% מהמשפחות)

 חסרים עוד כ-5,700 ש"ח להשלמת הפרויקט.


 

הסכום הנדרש:

סכום התרומה הנדרש הוא 450 ₪ למשפחה (ניתן לשלם גם דרך המיסים). ניתן לתרום גם יותר או פחות. וכל המוסיף מוסיפים לו.

 

רשימת ראשי הצוותים (כל אחד אוסף ברחובו):

·         אלעד חדד

·         פיני אפרתי

·         אברהם ראב"ד

·         רמי רוזנברג

·         רותם אנטמן

·         אביב יואלי

·         מולי וייס

·         עמוס בריח

פירוט ההוצאות:

נתונים בסיסיים

 

 

 

 

 

 

שטח ביה"כ (מ"ר)

138

 

 

 

 

 

מספר מתפללים

280

 

 

 

 

 

BTU למטר

1,000

 

 

 

 

 

BTU כולל

138,000

 

 

 

 

 

BTU למזגן 2.5 כ"ס

24,000

 

 

BTU למזגן 3.5 כ"ס

36,000

 

מספר מזגנים נדרש

6

 

 

מספר מזגנים נדרש

4

 

 

 

 

 

 

 

 

מזגני 2.5 כ"ס

 

לכל המזגנים

 

מזגני 3.5 כ"ס

 

לכל המזגנים

מספר מזגנים

6

 

 

מספר מזגנים

4

 

עלות מזגן

3,500

21,000

 

עלות מזגן

5,300

21,200

מזגן ממ"ד

 

3,000

 

מזגן ממ"ד

 

3,000

תושבת למזגן

500

3,000

 

תושבת למזגן

500

2,000

עלות התקנת מזגן

600

3,600

 

עלות התקנת מזגן

600

2,400

עבודות חשמל

 

5,000

 

עבודות חשמל

 

5,000

כולל

 

35,600

 

כולל

 

33,600

 

 

 

 

 

 

 

כסף שנתרם (טרם נתקבל)

0

10,000

 

כסף שנתרם (טרם נתקבל)

0

10,000

שארית

35,600

25,600

 

שארית

33,600

23,600

מספר משפחות

75

75

 

מספר משפחות

75

75

סך למשפחה

475

341

 

סך למשפחה

448

315

Comments