וישלח יעקב מלאכים

נשלח 17 בנוב׳ 2010, 5:35 על ידי אבי מנדלסון מזכירות   [ עודכן 7 בדצמ׳ 2010, 10:42 ]

בפרשת וישלח מסופר על המאבק המכריע בין יעקב לעשו.

מאחר וחז"ל ראו את עשו כמייצג את כל התרבות המערבית, הרומאית-נוצרית, קבעו בפסקנות [ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא סט]:

"רבי שמעון בן יוחי אומר: הלכה, בידוע שעשו שונא ליעקב".

לא מדובר בעניין אישי-נקודתי, סכסוך משפחתי בין יעקב לעשו, אלא סכסוך לדורות, לכל הדורות הבאים. כל עוד עשו קיים, קרי- התרבות המערבית, אין אפשרות של פשרה, השלמה, והבנה, אלא מאבק חסר פשרות! באגרסיביות, עומד עשו ומנסה להשתלט על יעקב-ישראל. 'הקול קול יעקב', אך הידיים, השימוש בידיים, הוא של עשו! זה מתאים לו, ומסגולותיו.

כאשר מחליט יעקב לשלוח מלאכים לעשו אחיו, בתחילת הפרשה, הוא מודע שהדבר יתפרש ככניעה והתרפסות. אבל למעשה הוא קובע סגנון אלוהי חדש לעולם, סדר עולמי חדש! רש"י מפרש שמדובר ב"מלאכים ממש". מה כוונתו? הרי אין עשו מסוגל לזהות אותם כמלאכים, וממילא הדבר לא ירשים אותו!

אבל לנו זה חשוב. יעקב שולח "מלאכים ממש" על מנת לשאת ולתת עם עשו ה"גוי" החומרני, כדי שאנחנו נלמד שגם היום אין לנהל מו"מ עם גוים כי אם על ידי "מלאכים ממש"! אין לרדת לרמתם ולנסות להתחכם על פי דרכם ותפיסתם של הגוים, אלא עלינו לחיות ולנהל את חיינו ע"פ מהותנו שנקבעה על ידי יעקב אבינו. הפוליטיקה שלנו צריכה היא להיות תמיד פוליטיקה מלאכית-אלוהית! יעקב מגייס את כל הכוחות האלוהיים האפשריים על מנת להביא את ייעודו לידי הגשמה בעולם החומרי שנראה כל כך רחוק משורשו האלוהי. כאשר אנו מתייחסים לתהליך מסוים בחיי עם ישראל כתהליך "חילוני"-אנושי, עניין של עולם החומר, אנו מורידים מעצמנו את המימד האלוהי, ופוגמים אותו.

אכן אין עשו רואה את "מלאכיותם" של המלאכים אך איכשהו הוא חש את עוצמתם ואת כוחם האלוהי, אם כי ייתן לָדבר הסבר רציונאלי: הוא מחפש את קרבתו של ישראל בגלל עוצמתו הכלכלית או הצבאית של ישראל, או אינטרס פוליטי כזה או אחר. אבל בסופו של דבר הוא נכנע!

הגישה של העולם המערבי היא לנסות להוריד כל דבר בעל ערך רוחני שהוא פוגש, ולהופכו לדבר חומרי, נגיש, ברמתו שלו. ואנו עושים את ההיפך: חושפים בכל דבר חומרי את שורשו האלוהי. כשמשקיעים כל הכוח בחומר, נלכדים על ידו ובתוכו, משתעבדים לחומר ורואים בו חזות הכל. כך קרה לעשו, ונגדו פועל יעקב.

יעקב שולח מלאכים ממש ועל ידי כך מכניע את עשו. הוא משנה את ההיסטוריה, מאז ולתמיד. ו"כשהצדיקים גוזרים הקדוש ברוך הוא מקיים דבריהם" (במדבר רבה פרשה יד, ד). הוא משליט סדר אלוהי על המציאות.

אמנם, עשו הרגיש כאילו ניצח, שהרי יעקב שלח לו דורון והשתחווה לפניו, אבל אם כן למה הוא עוזב את ארץ ישראל, ומכאן ולהבא לא נשמע עליו יותר?! כי באמת, מבלי שהרגיש, יעקב זרק אותו הצידה! במאבק עם ה"איש", זוכה יעקב לניצחון מוחלט על עשו ושרו, רוחו הלאומית. יעקב שולט על כל המלאכים, כולל גם מלאכו של עשו. יש ליעקב שליטה מלאה על העולם, וברכתו של אביו התגשמה בו.

נותר לנו רק ליישם את הלקח בדורנו...

Comments