home‏ > ‏

דף הרב

שיעורי תנ"ך

 • יִפְתָּח הַגִּלְעָדִי [ספר שופטים פרקים י-יא-יב] תוכן: 1 . השֹּׁפֵט בספר שופטים. 2. יפתח בעיני חז"ל. 3 . הקשיים העיקריים בפשט הפרשה. 4 . הרקע להופעת יפתח - "וַתִּקְצַר נַפְשׁוֹ בַּעֲמַל יִשְׂרָאֵל". 5 . יִפְתָּח הַגִּלְעָדִי. 6. ההסכם עם זקני גלעד. 7. המו"מ עם עמון. 8. המלחמה והנדר. 9 . טֵבח בני אפרים. 10 . "אֲשֶׁר לֹא צִוִּיתִי". 11 . הקרבת בן מלך מואב. 12 . סיכום פרשת יפתח, שופט-אלהים.   1 . השֹּׁפֵט בספר שופטים: ספר שופטים עוסק בקורותיהם של שנים-עשר שופטים שקמו לישראל, בין תקופת יהושע [בספר יהושע] לבין תקופת עלי הכהן ושמואל הנביא [בתחילת ספר שמואל]. מהו ...
  נשלח 29 במאי 2011, 22:42 על ידי avi mendelson
 • גּוֹג אֶרֶץ הַמָּגוֹג [עיון בספר יחזקאל פרקים לח-לט] (סיכום השעור של מוצ"ש יתרו)    1 . הפרקים לח-לט של ספר יחזקאל חותמים את נבואות הגאולה שלו [ולאחר מכן באים הפרקים העוסקים בבניין בית המקדש לעתיד לבוא], ועוסקים בנבואת יחזקאל "אֶל גּוֹג אֶרֶץ הַמָּגוֹג". המושג הזה של "גוג ומגוג" [כלשון חז"ל, עיין לדוגמא משנה מסכת עדויות סופ"ב: "משפט גוג ומגוג לעתיד לבוא שנים עשר חדש"; סנהדרין דף צד ע"א: "ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג". ועוד], קיבל מובן של מלחמת עקבא דמשיחא, לפני ביאת המשיח, מלחמה של הגוים נגד נסיון המשיח להביא את הגאולה. אבל מהפסוקים עולה תמונה אחרת לחלוטין, ובאמת אף בחז"ל לא ברור מהי מלחמת גוג ומגוג, ומתי תהיה! הרמב"ם ...
  נשלח 26 בדצמ׳ 2012, 23:28 על ידי avi mendelson
הצג הודעות 1 - 2 מתוך 2. הצג עוד »


שו"ת צרפת

 • שומע קדושה באמצע תפילתו שאלה: העומד באמצע תפלת שמנה עשרה, ושמע קדושה מפי הש"ץ, מה יעשה? תשובה: בשו"ת יביע אומר [ח"ו, אורח חיים סימן טז] הביא מחלוקת רש"י-תוספות, שרש ...
  נשלח 23 בינו׳ 2011, 6:23 על ידי אבי מנדלסון מזכירות
 • שו"ת בצרפתית ובעברית - questions de halakha en francais (et en hebreu) במדור זה יופיע בע"ה מעט מהשאלות ותשובות בצרפתית שעניתי עליהן בתקופה האחרונה. במידת האפשר, אשתדל בל"נ להביא בלשון הקודש אותן התשובות שיש להן עניין אף עבור הקוראים בעברית ...
  נשלח 20 באוק׳ 2010, 5:21 על ידי Reuven Oziel
הצג הודעות 1 - 2 מתוך 2. הצג עוד »


אודותי

נולדתי בצרפת בשנת תשי"ח (1958) וזכיתי לעלות ארצה בשנת תשל"ז.

לאחר לימודים בישיבת מרכז הרב עוד בחייו של מורנו הרב צבי יהודה קוק, ובכוללים שונים, כיהנתי כרב גרעין מורשת (באתר קרוונים יבור) בשנים תשנ"א-תשנ"ב.

מהשנה השנייה של היישוב (תשנ"ג), אני מכהן כרב היישוב, ולאחר מכן אף כרב אזורי לצפון השומרון. בשנת תשס"ח הוצאתי (כמהדורה מצומצמת, זמנית) ספר מאמרים בשם "מעט מהכל". כמו כן, בשנה האחרונה, התחלתי להשיב תשובות הלכתיות ואמוניות בצרפתית, באתר "CHEELA".

ובע"ה, נמשיך לחזק העמקתנו בתורה ובארץ, מתוך יישובנו המבורך!


דברי תורה וקהילה

 • גאווה בעבודת ה'     האם טוב שעובד ה' ירגיש סיפוק ממדרגתו, שיחוש "על הגובה" לעומת הסובבים אותו שלא הצליחו להשיג מה שהוא השיג? לכאורה ברור שלא. איך יתגאה האדם בשעת עבודת ה'?! הרי זה ...
  נשלח 21 בפבר׳ 2011, 5:07 על ידי אבי מנדלסון מזכירות
 • הבהרה לגבי "על תינוקות ועוּבָרים שמתו" בעקבות פרסום המאמר הזה, קיבלתי שתי תגובות של חברים שהעירו לי שיש במאמר הזה משפט צורם, ש"לא נשמע טוב". כתבתי: "תינוקות שהם בחזקת אבותיהם, אמנם להם עצמם אין חטא ...
  נשלח 17 בינו׳ 2011, 0:55 על ידי Reuven Oziel
 • על תינוקות ועוּבָרים שמתו כאשר אדם נפטר, תמיד קשה להתמודד. קשה למצוא מה לומר ומה לחשוב. אבל כשתינוק נפטר?...     הנה, מובא במדרש [מדרש אותיות דר"ע (בתי מדרשות ח"ב)] שמלאכו של הקב"ה ...
  נשלח 12 בינו׳ 2011, 22:23 על ידי Reuven Oziel
הצג הודעות 1 - 3 מתוך 12. הצג עוד »