פרשת תולדות

נשלח 14 בנוב׳ 2012, 1:08 על ידי avi mendelson   [ עודכן 14 בנוב׳ 2012, 1:34 ]
מאת אליעזר שפיץ


שלום לכולם!
 
אני מבקש להדגיש שכדי לפתור את החידות, צריך, ברוב המקרים, סיוע של אחד ההורים, כיוון שרוב התשובות דורשות הכוונה וסיוע. הורה שמבקש רמז נוסף מוזמן להתקשר!
 
והנה חידות השבוע לפרשת תולדות:
 
1. בפרק כן פסוק טז מופיעה המילה "ממנו". המילה זו יכולה להתפרש כפשוטו (כלומר "מאיתנו"), ויכול להתפרש כפי פירושו בספר שמות פרק א פסוק יט. מה היא מובנה הנוספת של המילה "ממנו"?
 
2. בפרק כח פסוקים ה, ו, ז מוזכרת הליכה לעיר מסויימת בלשון "תנכי", כלומר במקום "ל" בתחילת שם העיר, מופיעה האות "ה" בסוף שם העיר. אלו שמות ערים מוזכרות בבראשית פרק י פסוק יט באותה הצורה? האם ירושלים מופיעה כך בתנ"ך? ראו דברי הימים ב' פרק לב פסוק ט.
 
3. רש"י מפרש את המילה "תם" בבראשית כה פסוק כז אחרת מאשר אופן פירושו את המילה "תמים" בדברים יח פסוק יג. מה השוני? איזה משני הפירושים דומה יותר לפירושו בספר דברים לב פסוק ד?
 
4. מה הקשר בין בראשית פרק כה פסוק לד לבין נוהג מסויים בתשעה באב וכן ל"ביצה" המונחת על קערת ליל הסדר? רמז: תסתכלו ברש"י.
 
מצפה לקבל תשובות!
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
ושוב, שלום לכולם!
 
1. בתחילת הפרשה, שמו של עפרון החתי מופיע פעם אחת בכתיב חסר: עפרן. למה דווקא במקום זה ואיך זה קשור לדברי שמאי המובאים בפרק א של פרקי אבות?
 
2. המונח "בכסף מלא" מופיע בפרשתינו ובעוד מקום אחר בתנ"ך: איפה ואיך שני המופעים קשורים?
 
3. הביטוי "לפנות ערב" מופיע בפרשתינו וכן בעוד בספר דברים כג-יב. מה הקשר ביניהם? איך הפסוק בפרשתינו מתקשר למילה האחרונה של הפסוק מתהלים: תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו...".
 
4. המלה "האהלה" מופיעה, עפ"י המסורה, 8 פעמים בתורה, איך זה קשור למושב בו גרה דודה דבורה? רמז: פעילות יתר של מנוע הרכב.
 
הורים יקרים, אתם מתבקשים לשת"פ מלא  :-) .
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
1. בפרק יח (פרשת שבוע שעבר) ישנו פסוק הקשור לדרך החינוכית של עם ישראל במהלך הדורות ולכן על סיבת בחירת אברהם כמייסד של האומה. בפסוק ישנה מילה שדומה במשמעותה ל: "נדב+ה" . מה הפסוק וביזו מילה מדובר?
 
2. בפרק כא ישנו פסוק שרש"י לומד מדברי ה' ששרה הייתה בדרגת נבואה גבוהה יותר מאברהם? איזה פסוק?
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
1. מה המשותף והמבדיל בין בראשית כב-ג ובמדבר כב-כא? מי התנא שמרחיב על כך (רמז: יח באייר)? אם הגעתם לתשובה, תוכלו לצטט מפי התנא עוד דוגמא של "משותף ומבדיל" ממקומות אחרים.
 
2. תמצאו לפחות 3 ביטויים וצורות ביטוי זהים שהתורה משתמשת בהן כשהיא מתארת את הליכת אברהם לארץ כנען והליכתו לעקדה.
Comments