חידות לשבת פרשת צו ושבת הגדול

נשלח 21 במרץ 2013, 5:10 על ידי avi mendelson
שלום לכולם!

 

השבוע, החידות מתמקדות, מטבע הדברים, בקרבנות. אך מכיוון שהנושא הוא לא הכי מצוינדרש סיוע מההורים (!). מומלץ להדפיס מייל זה ולעבור עליו ביחד עם נכדי החמודים.

כחומר רקע להורים אני מצרף שיעור קצר ופשוט להבנה, באותו הנושא, של הרב יונתן גרוסמן מישיבת הר עציון. מומלץ!

 

 

1. פרשיות ויקרא וצו שתיהן עוסקות בקרבנות, ואפילו בקרבנות זהות (עולה, חטאת, שלמים, וכו'). נראה לכם כחזרה מיותרתממש לא...

 

- שימו לב שהמילה "החשובה" הראשונה בפרשת ויקרא (כלומר לא "ויקרא" או "וידבר" וכדומה) היא המילה "אדם". לעומת זאת, פרשת צו פותחת בציווי המיועד ל...למי???

- בשלב זה תנסו לשער בעצמכםיחד עם ההורים, באיזה היבט של הקרבנות יתמקד התורה בהמשך פרשת ויקרא (שהתחילה ב"אדם") לעומת המשך פרשת צו שהתחילה בציווי ל...למי!

 

- המילה "אדם" בפסוק השני של פרשת ויקרא יכולה להתפרש במספר דרכים. איך מפרש את מילה "אדם" ה"ספורנו"? ל"חזקוני" פירוש מעניין אחר. "רש'י" מפרש את המילה "אדם" בצורה לגמרי אחרת! וה"רמבן" בכלל משנה את סדר המלים בפסוק! תיעזרו כמובן בחומש "תורת חיים".

 

- לגבי הכהנים המוזכרים בתחילת פרשת צו (זאת התשובה לחידה הראשונה!), כתוב "צו את אהרון"..."רש'י" מפרש את המילה צו בדרך מסויימת והרמבן מסכים אך מרחיב את פירושו של רש'ימה מוסיף הרמבן?

 

2. וכעת  לחידות בנושא אחר:

- מהו הכינוי של ספר ויקרא? (רמז: הכינוי לספר דברים הוא "משנה תורה". (למה? ישנם מספר פירושים למילה "משנה"!). ספר במדבר מכונה "ספר הפקודים" (מלשון מפקד כלומר ספירה). אז שוב, מהו הכינוי של ספר ויקרא?

 

- האם הכינוי של ספר ויקרא מתאים לתוכן של כל ספר ויקרא??? רמז מאוד עבההתשובה היא "לא", אחרת לא הייתי שואל! וכאן יש להיעזר בהורים:

החל מפרשת "קדושים", ספר ויקרא עוסקת ב"קדושת האדם", ואחר כך ב"קדושת הזמן". תביאו דוגמא של עיסוק התורה בקדושת האדם (רמזפרשת "קדושים תהיו") וכן דוגמא של עיסוק התורה בקדושת הזמן (כלומר השבת והמועדים). רמז:פרק כג.

 

- האם אתם זוכרים פסוק בספר שמות שאני מרבה לצטט אותו (רמז: בפרשת "יתרו"), שבו מוזכרת השורש "כהן" בהקשר של עם ישראל (ולא של "הכוהנים")?

תשובה: ראה ספר שמות פרק יט פסוק ו. לפי פסוק זה, מי הם "הכוהנים"? האם הכוונה היא לאנשי הכהונה או שמא הכוונה היא לכל עם ישראל שהם "ממלכה של כוהנים"?

 

 

וברוח החידה האחרונה, וברוח "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם", נאחל שכולם יבינו ויפנימו שהם אכן חלק של "ממלכת כוהנים וגוי קדוש"!

 

שבת שלום ומבורך!

 

מצפה לקבל תגובות ותשובות!

Comments