home‏ > ‏

חברה וקהילה בטל מנשה

תושבי טל מנשה היקרים! היו שותפים לתהליך הצמיחה האדיר שיישובינו עובר בימים אלו ממש!
מציחה של קליטה!
צמיחה של תרבות!
צמיחה של נוער מקסים!
ספרו לחבריכם, הכנסו לאתר והזמינו לשבת קליטה!
 
Comments