home‏ > ‏

חגיגות ה-20


ערב התנעה

קהילה ומשפחה יקרה שלום
להלן עדכון קצר על מה שהיה ומה שיהיה בחגיגות ה-20 ליישובינו היקר.
אז מה כבר עשינו:
  • אספנו רעיונות רבים מהציבור,
  • גייסנו צוותי עבודה רבים,
  • אספנו הצעות מחיר רבות בתחומים שונים,
  • ישבנו עם בעלי תפקידים ביישוב וחילקנו חלק מהמשימות,
  • דיברנו עם גורמי חוץ רבים,

ומה יצא מכל זה?
  • 4 ארועים מתוכננים:
  • אירוע קהילתי ישובי.
  • אירוע מרכזי אזורי
  • אירוע תורני עיוני
  • ושבת ישובית
מה המטרות? מה התוכן? מה התכנים? מה צריך לעשות? מתי זה קורה? איך כל אחד עוזר? מי האמן למופע האזורי? איך הנוער  נוכח ושותף? איך בית הספר שותף? מה הקשר לטיולים וטבע? איך משתלבים יצירה, פסול ואומנות בכל הענין?על ODT כבר שמעתם? ועוד ועוד ועוד.
כל הפרטים יינתנו בערב יישובי שיערוך לא יותר משעה  ובו יוצגו התוכניות לקהילה.
מתי? מוצ"ש אחרי מות קדושים(ו' אייר,28.4)
איפה?  במרכז הפעלה
באיזה שעה?  21:30
מה צריך להביא?  סקרנות ,מוטיבציה וראייה חיובית .
-- 

חדשות אירועי ה-20


Comments