home‏ > ‏

דף השאלות ותשובות הגדול של המדיניות הישראלית

 שאלה תשובה מדיה מקורות והרחבה
 אבו מאזן הוא הפרטנר הכי טוב שהיה לנו עד כה. אבור לפספס את ההזדמנות* נשיאותו של אבו מאזן אינה בתוקף.
* אין לו תמיכה ציבורית.
* הוא נתפס 
 
 
 מצבנו הכלכלי בסכנה היום בגלל כל החרמות מצבנו מעולם לא היה טוב כל כך.
גם בעבר היו חרמות לאורך כל ההיסטוריה וישראל המשיכה להתפתח למרות הכל.
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    תת-דפים (1): images
Comments