[ללא שם]‏ > ‏

טבלת שכר לימוד במעונות לשנה"ל תשע"א

נשלח 4 בספט׳ 2010, 23:19 על ידי אבי מנדלסון מזכירות

 

                                         

טבלת שכר לימוד במעונות לשנה"ל תשע"א ספטמבר 2010

                                   

דרגה

רמת הכנסה לנפש

(לפי חודש פברואר 2010)

ילד

תינוק

 

 

השתתפות הורים

השתתפות ממשלה

השתתפות הורים

השתתפות הממשלה

1

עד 1005

374

1121

491

1473

2

1006-1565

449

1046

589

1375

3

1566 -2000

568

927

746

1218

4

2001-2430

718

777

943

1021

5

2431-2860

882

613

1159

805

6

2861-3290

927

568

1218

746

7

3291-3720

1061

434

1394

570

8

3721-4150

1196

299

1571

393

9

4151-4580

1286

209

1689

275

10

4581-5000

1360

135

1787

177

11

5001-5500

1515

0

1988

0

12

מעל 5501

1515

0

1988

0

 

14

 

468

1027

646

1318

15

 

368

1127

546

1418

 

 

 

  • דרגות 1 ו –2 מיועדות לילדי רווחה בלבד!
  • דרגה 14 מיועדת למשפחות שעל פי הקריטריונים ומבחן ההכנסה נמצאות בדרגה 3 ולהן 2 ילדים השוהים במעון או משפחתון בעל סמל, זכאיות להנחה של 100 ₪  לילד לחודש.
  • דרגה 15 מיועדת ל משפחות שעל פי הקריטריונים ומבחן הכנסה נמצאות בדרגה 3 ולהן 3 ילדים ומעלה השוהים במעון או משפחתון בעל סמל,זכאיות להנחה של 200 ₪ לילד לחודש.

 

תעריף ילד (דרגות 1-10) : 1,495     ש"ח

תעריף תינוק (דרגות 1-10) :  1,964  ש"ח
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים במעונות יום

 ומשפחתונים), התש"ע – 2010

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א)(1) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו – 1996 [1] (להלן – החוק),  ולאחר התייעצות עם ועדת מחירים לפי סעיף 13 לחוק, אני מצווה לאמור:

 

מחיר מרבי

במעונות  יום

1.

המחיר החודשי המרבי במעונות יום  יהיה כמפורט להלן:

 

 

(1)

במעון יום  הכלול בהסדר הפעלה עם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה  (להלן – המשרד)-

 

 

שמסווג כמלכ"ר

(המחיר בשקלים חדשים, כולל מס שכר)

שאינו מסווג כמלכ"ר

(המחיר בשקלים חדשים, כולל מס ערך מוסף)

 

 

 

לתינוק

דרגות

1 עד 10

דרגות

 11 עד 12 

דרגות

1 עד 10

דרגות

 11 עד 12 

1,964

1,988

2,060

2,086

 

 

לילד

דרגות

1 עד 10

דרגות

 11 עד 12 

דרגות

1 עד 10

דרגות

 11 עד 12 

1,495

1,515

1,569

1,589

 

 

 

מחיר מרבי במשפחתונים

2

 

המחיר החודשי המרבי במשפחתונים הכלולים  בהסדר הפעלה עם המשרד (המחיר בשקלים חדשים, כולל מס ערך מוסף),  יהיה כמפורט להלן:

 

 

 

 

לתינוק

לכל הדרגות

1,591

 

לילד

לכל הדרגות

1,529

 

 

 

תחילה

3.

תחילתו של צו זה ביום כב' באלול התש"ע (1 בספטמבר 2010).

 

 

 

___________התש"ע (_____________2010)

(חמ  2722 -3)

 

 

 

יובל שטייניץ

   

 

בנימין בן אליעזר

שר האוצר

 

 

שר התעשייה,

המסחר והתעסוקה

 [1] ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.


Comments